DÜSSELDORF | HASSELS


Renowacja

Inwestycja budowlana


Na wzniesionym na początku lat 7O-tych kompleksie mieszkaniowym przeprowadzone zostały obszerne prace modernizacyjne i konserwatorskie. W stanie zamieszkałym odnowiono między innymi wszystkie łazienki, wymieniono kompletną instalację grzewczą łącznie z przewodami zasilającymi i unowocześniono instalację pod względem energetycznym.

45MIO

Koszty renowacji

30

Czas budowy w miesiącach

1400

Lokale mieszkaniowe

45MIO

Koszty renowacji


30

Czas budowy w miesiącach


1400

Lokale mieszkaniowe