BERLIN | HOHENSCHÖNHAUSEN


Budowa

Inwestycja budowlana


Na wykorzystywanym uprzednio do celów komercyjnych terenie o powierzchni wynoszącej ponad 14 OOO m² po kosztownych pracach rozbiórkowych oraz pracach polegających na rekultywacji nieużytków poprzemysłowych wzniesionych zostało 121 dofinansowanych oraz 143 finansowanych ze środków prywatnych mieszkań pod klucz. W celu zapewnienia zdrowych warunków mieszkaniowych i życiowych, w planie budowy ujęto przy tym odrębnie także inne cechy szczególne, np. podwyższone obciążenie hałasem z powodu sąsiedniego obiektu sportowego.

56MLN

Zakres projektu

30

Czas budowy w miesiącach

264

Lokale mieszkaniowe

56MLN

Zakres projektu


30

Czas budowy w miesiącach


264

Lokale mieszkaniowe