BUDUJ Z RADOŚCIĄ.


IWP Hohental Plan- und Generalbau GmbH

Budujemy przyszłość.

FRANK ILLMANN

Zarządzający przedsiębiorstwem wspólnik


"Interesy robią ludzie, a o sukcesie projektu decyduje wyłącznie partnerska współpraca wszystkich uczestników. Uważamy się za usługodawcę i prawdziwego partnera wnoszącego przejrzystość w kompleksowość budowania. Tylko w taki sposób można podejmować właściwe decyzje. To tworzy zaufanie."

 

01

Organizacja


W duże projekty budowlane zaangażowanych jest wiele podmiotów – inwestorzy, zleceniodawcy, biura projektowe oraz różne przemysły rzemieślnicze. Uważamy się za interfejs między tymi wszystkimi uczestnikami, który gwarantuje ukierunkowaną na cel i minimalizującą ryzyko realizację projektu dla zleceniodawcy. Doświadczeni profesjonalni partnerzy, jak architekci, inżynierowie budowlani oraz rzeczoznawcy od lat współpracują z nami przy różnych dużych projektach.

02

Sieć


Przy realizacji naszych projektów korzystamy z wyboru ok. 5O średniej wielkości przedsiębiorstw partnerskich w całym kraju, co gwarantuje wysoki stopień specjalizacji w każdej dziedzinie. Tym samym do dyspozycji dla przyszłych projektów jest ponad 5OO rzemieślników!

03

Perspektywa


Uważamy się za partnerów gospodarki mieszkaniowej. Na dynamicznie rozwijającym się rynku towarzyszymy naszym zleceniodawcom przez cały czas trwania umowy. Wyróżniają nas cyfrowe procesy, innowacyjne rzuty poziome oraz nowoczesne rozwiązania budowlane.